Akas topraksız tarım projesi üç faz olarak hazırlanmıştır. Birinci faz 48 dönüm cam sera, 1500 m2 paketleme tesisi ve 532 m2 yönetim binası olarak inşa edilmiş ve 2014 yılında faaliyete geçirilmiştir. Bu seramızda da Globalgap ve İyi Tarım Uygulamaları sertifikalı yüksek kalite salkım domates üretilmektedir.

Pazar ihtiyaçları doğrultusunda ikinci ve üçüncü fazların inşaatına geçilecek, nihayetinde tesis tamamlandığında toplamda 260 dönüm sera alanı faaliyette olacaktır.